Duffy og Diablo   2 1/2 år
The Tuskani,s Duffy
The Tuskani,s Diablo
Diesel 5 1/2 mdr
Diesel
Daisy 5 mdr
Daisy
Daisy
Daisy
17 uger
 
Duffy     Vægt 2,7 kg
Diablo  Vægt 2,1 kg
Duffy og Diablo
Diesel 12 uger
Diesel
Diesel
Cæsar 8 mdr . Vægt 4,5 kg
Cæsar
Cæsar 6 mdr
Cæsar
Cody 6 mdr..Vægt 3100g
Cody
Cody 16 uger, ham til venstre
Cody